Конкурси (ОМЛАДИНА)

2023. година

Завршени конкурси са резултатима:

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике (траје до 1.3.2023.)

Решење о одобреним пројектима пристиглим на Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике

Конкурс за финансирање реализације програма „Фонд за таленте“ (траје до 1.3.2023.)

Одлука о одобрењу средстава по Конкурсу за финансирање реализације програма „Фонд за таленте“ за 2023. годину

Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе (траје до 1.3.2023.)

Одлука о одобрењу средстава на Јавном конкурсу за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе за 2023. годину

Документи:

Архива конкурса