Конкурси (СПОРТ)

2023. година

Завршени конкурси са резултатима:

Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини (траје до 20.9.2023.)

РЕШЕЊЕ о висини одобрених средстава за пројекте којима се доприноси развоју спорта у АП Војводини у 2023. години


Завршени конкурси са резултатима:

Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини (траје до 1.4.2023.)

РЕШЕЊЕ о висини одобрених средстава за пројекте којима се доприноси развоју спорта у АП Војводини у 2023. години

Документација:


Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације  школског и универзитетског спорта у АП Војводини (траје до 1.4.2023.)

РЕШЕЊЕ о висини одобрених средстава за пројекте којима се доприноси афирмацији школског и универзитетског спорта у АП Војводини у 2023. години


Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Вoјводину (траје до 1.4.2023.)

РЕШЕЊЕ о висини одобрених средстава за пројекте које се односе на финасирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину у 2023. години

Документација:


Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације жена у спорту  (траје до 1.3.2023.)

РЕШЕЊЕ о висини одобрених средстава за пројекте са циљем афирмације жена у спорт у 2023. години

Покрајински грански савези (годишњи и посебни програми, стипендије):

Стипендије за 2023. годину:

Обрасци:

 Документа:

Архива конкурса