Конкурси (СПОРТ)

2024. година

Завршени конкурси:

Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини (траје до 1.3.2024.)

ЗБИРНО РЕШЕЊЕ СА ОБАВЕШТЕЊЕМ


Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације  школског и универзитетског спорта у АП Војводини (траје до 1.3.2024.)

ЗБИРНО РЕШЕЊЕ


Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Вoјводину (траје до 1.3.2024.)

ЗБИРНО РЕШЕЊЕ СА ОБАВЕШТЕЊЕМ


Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације жена у спорту  (траје до 1.3.2024.)

ЗБИРНО РЕШЕЊЕ СА ОБАВЕШТЕЊЕМ


Покрајински грански савези (годишњи и посебни програми, стипендије):

Обрасци:

 Документа:

Архива конкурса