Јавни конкурс за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводиниу 2024. години

Конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 1. априла 2024. године.

Све услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са обрасцем предлога програма-пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

»  Конкурсна документација