КОНКУРСИ

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ У ТОКУ 2024. ГОДИНЕ:

СПОРТ

Конкурси из области спорта

Детаљније

ОМЛАДИНА

Конкурси из области омладине

Детаљније

ИНФРАСТРУКТУРА

Конкурси из области инфраструктуре

Детаљније

СЕКТОРИ

Покрајинског секретаријата за спорт и омлaдину

СПОРТ

СПОРТ

Сектор за спорт

Сектор за спорт обавља следеће послове: обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана у области спорта; израђују анализе за развој и унапређење олимпијског и неолимпијског спорта, школског, универзитетског и спорта за све ...

ОМЛАДИНА

ОМЛАДИНА

Сектор за омладину

Сектор за омладину обавља следеће послове: предлаже мере и активности за обезбеђивање услова за учешће младих у изради и спровођењу Акционог плана за младе; предлаже мере за подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима кроз афирмацију и подршку омладинских активности у Покрајини ...

ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФРАСТРУКТУРА

Сектор за управљање инфраструктурним пројектима

Сектор за управљање инфраструкурним пројектима обавља послове који се односе на: припрему, израду и реализацију пројеката, као и контролу реализације пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката и инфраструктуре од значаја за АП Војводину ...

ФИНАНСИЈЕ

ФИНАНСИЈЕ

Сектор за опште правне и материјално финансијске послове

Сектор за опште правне и материјално финансијске послове ...

АКТУЕЛНО

Пратите наше последње објаве

СПОРТСКА МАПА АП ВОЈВОДИНЕ

Пројекат је пионирски искорак у смеру мапирања спортских објеката до најситнијих детаља свих објеката у функцији спорта и физичког вежбања, јединствен је и са европским стандардима усклађен, пројекат у Србији. Основни циљ овог пројекта је да се направи интерактивна мапа која ће садржати комплетну базу података о спортским објектима у АП Војводини. Ове податке моћи ће да користе како спортски савези и спортске организације, тако и државне институције, туристичке организације и други друштвени и привредни субјекти.

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ

еСавези (www.sportal.org.rs) 2010-2023.

0

покрајинских гранских спортских савеза и савеза из области спорта

0

чланица покрајинских гранских спортских савеза и савеза из области спорта

0

спортских такмичења/манифестација у календарима активности

0

освојених медаља (од I до III места) на међународним такмичења

ПАРТНЕРИ

Покрајинског секретаријата за спорт и омладину