A- A A+

Сектор за омладину

Сектор за омладину обавља следеће послове: предлаже мере и активности за обезбеђивање услова за учешће младих у изради и спровођењу Акционог плана за младе; предлаже мере за подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима кроз афирмацију и подршку омладинских активности у Покрајини; предлаже мере и активности за подстицање удружења младих, удружења за младе и установа за младе да учествују у спровођењу омладинске политике, кроз укључивање изградње капацитета удружења младих на територији Покрајине; предлаже организацију обука, семинара, конференција и манифестација из области омладинске политике који су од посебног интереса за Покрајину; стара се и прати рад основних и средњих школа у Покрајини у циљу награђивања најуспешнијих даровитих ученика који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи и иностранству у области науке, технике, уметности и спорта; предлаже мере и активности за спровођење Акционог плана политике за младе на територији АП Војводине; припрема Информацију о имплемантацији и одрживости Акционог плана политике за младе у АП Војводини; врши анализе о потребама унапређења положаја младих у АП Војводини; координира и спроводи мере и активности за подстицање удружења младих, удружења за младе и установа за младе да учествују у спровођењу омладинске политике; координира организацију обука, семинара, конференција и манифестација из области омладинске политике који су од посебног интереса за Покрајину.

Контакти

Помоћниk за омладину
Винко Бурнаћ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021.487.4871

Снежана Станковић
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел.021.487.4826
Приземље, канцеларија 77

Бранко Новаковић
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021.487.4442
Трећи спрат, канцеларија 48

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK