Информатор

Информатор о раду секретаријата

Информатор о раду, март 2021. године (pdf)

Информатор о раду Покрајинског сектраријата за спорт и омладину израђен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 65/2010).

Информатор је први пут објављен у јулу 2006. године, а последњи пут ажуриран марта 2021. године.

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику.

Информатор о раду доступан је на следећим језицима:

– Словачки језик

– Румунски језик

– Mађарски језик

– Русински језик

– Хрватски језик