Кабинет покрајинског секретара за спорт и омладину

Покрајински секретар, Дане Баста је члан Покрајинске владе задужена за руковођење Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину.

Дане Баста
Покрајински секретар за спорт и омладину

dane.basta@vojvodina.gov.rs
Тел. 021.487.4871
Биографија
Надлежности, обавезе и овлашћења

 

Јецменица

Татјана Јечменица Јевтић
Заменица покрајинског секретара за спорт и омладину

tatjana.jecmenica@vojvodina.gov.rs
Тел. 021. 487.4871
Биографија
Надлежности, обавезе и овлашћења

ArankaBinder

Аранка Биндер
в.д. Подсекретарке

aranka.binder@vojvodina.gov.rs
Тел. 021.487.4868
Биографија
Надлежности, обавезе и овлашћења

 

Сектор за спорт

PomocnikSport

Ласло Кормањош
Помоћник покрајинског секретара за спорт и омладину

laslo.kormanjos@vojvodina.gov.rs
Тел. 021.487.4871
Биографија
Надлежности, обавезе и овлашћења

 

Сектор за омладину

VinkoBurnac

Винко Бурнаћ
помоћник покрајинског секретара за спорт и омладину

vinko.burnac@vojvodina.gov.rs
Tel. 021.487.4871
Биографија
Надлежности, обавезе и овлашћења

Сектор за управљање инфрасутруктурним пројектима

ZagorkaPetrovic

Загорка Петровић Златановић Гигић
помоћница покрајинског секретара за спорт и омладину

zagorka.petrovic@vojvodina.gov.rs
Тел. 021.487.4871
Биографија
Надлежности, обавезе и овлашћења

Сектор за опште правне и материјално финансијске послове

Vukoje

Гојко Вукоје
помоћник покрајинског секретара за спорт и омладину

gojko.vukoje@vojvodina.gov.rs
Тел. 021.487.4873
Биографија
Надлежности, обавезе и овлашћења