Делатност и активности

Омладинска политика је у Србији током деведесетих година била потпуно урушена. Зато је Покрајински секретаријат за спорт и омладину – сектор за омладину израдио Акциони план политике за младе у АП Војводини, који је Скупштина АП Војводине усвојила у новембру 2005. године.