Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације жена у спорту

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 1. марта 2023. године.

Све услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију  можете преузети у прилогу.

» Образац за пријаву на Конкурс