Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Вoјводину

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања конкурса у дневном листу „Дневник“ и траје до 1априла 2023. године.

Све услове конкурса можете прочитати тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију  можете преузети у прилогу.

»Образац за пријаву на Конкурс