Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводину у 2023. години

Конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 20. септембра 2023. године.

Све услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са обрасцем предлога програма-пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

»  Конкурсна документација