Таленти 2023

Награђивање најуспешнијих даровитих ученика који су у школској 2022-2023 години постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи и иностранству

Под покровитељством Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и ове године у децембру доделиће се награде наjуспешнијим ученицима основних и средњих школа у Војводини, који су освојили прво место на републичком или међународном такмичењу (које је одржано у иностраству) у области науке, технике, уметности, кao и специјалну награду за остварена прва места из више области.

Молимо Вас да нам што пре, а најкасније до 31.10.2023. године пошаљете ваше предлоге за награђивање најуспешнијих даровитих ученика и њихових ментора на формулару који можете преузети са сајта www.sio.vojvodina.gov.rs. Поред формулара, обавезна документација је: попуњена табела као и  фотокопија диплома са такмичења за сваког ученика (само републичка такмичења).

Комисија за награђивање даровитих ученика размотриће све предлоге школа, и донеће предлог одлуке у складу са Правилником о критеријумима и начину награђивања даровитих ученика, док коначну одлуку о броју награда и похвала доноси Покрајинска Влада.

Документација за преузимање: