ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање ,,Момчило Тапавица“

На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис, 37/2016, 29/2017, 24/19, 66/20 и 38/21), члана 5. став 1. тачка 6. и члана 6. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања (,,Сл. лист АП Војводине“, бр. 54/18), члана 4. и члана 5. став 2. Покрајинске уредбе о поступку за доделу покрајинских признања (,,Сл. лист АП Војводине“, бр. 6/19), Покрајински секретаријат за спорт и омладину упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање ,,Момчило Тапавица“

Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

  1. формулар – предлог за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање ,,Момчило Тапавица, преузима се са сајта www.sio.vojvodina.gov.rs ;
  2. доказ да је кандидат са пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној покрајини Војводини;
  3. фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ-у – за правна лица;
  4. доказ о изузетном доприносу или постигнутим резултатима у области спорта у 2022. години;
  5. кратка спортска биографија за предложено физичко лице односно подаци о раду и спортским резултатима за предложено правно лице

            Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање ,,Момчило Тапавица“ траје до 31. октобра 2023. године. Предлози се достављају поштом – прeпоручено са назнаком „Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање ,,Момчило Тапавица“, Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.