Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 23. септембра 2022. године.Све услове конкурса можете…