Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 23. септембра 2022. године.

Услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са захтевом за финансирање предлога пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

Прилог:

Захтев за финансирање пројекта
Буџет предлога пројекта