Конституисан Савет за спорт Републике Србије

Покрајински секретар за спорт и омладину Дане Баста присуствовао је данас конститутивној седници Савета за спорт Републике Србије, која је одржана у  свечаној Сали “Београд” у Палати Србија.

За председника Савета изабран је министар спорта Зоран Гајић, а чланови одбора су најистакнутији стручњаци из спорта и пратећих наука које помажу спорту.

Национални Савет за спорт ће предлагати и пратити имплементацију мера за развој српског спорта, координисати и успостваљати комуникацију између свих укључених страна у циљу наставка позиционирања на међународној такмичарској сцени, помагаће у идентификовању и развоју стратешких приоритета и пружати помоћ при тумачењу релевантних прописа, радиће на унапређењу учења у специјализованим областима развоја спорта, укључујући менаџмент; спроводи специјализоване курсеве професионалног тренера и истраживања на различитим нивоима спорта. Национални савет за спорт данас је постао неопходан како би се Министарство спорта и Олимпијски комитет Србије обавестили о дешавањима и разматрањима питања која се тичу свих круцијалних тема српског спорта и детаљне анализе постојећег стања, као и рада на изградњи будућности.