На 11. Међународном сајму спорта представљен пројекат „Мапирање спортских објеката у Војводини“

Током трајања 11. Међународног сајма спорта, покрајински секретар за спорт и омладину Дане Баста и представници Спортског савеза Војводине, стручној спортској јавности Србије,  представили су пројекат „Мапирање спортских објеката у Војводини“. Овај пионирски искорак у смеру мапирања до најситнијих детаља свих објеката у функцији спорта и физичког вежбања, јединствен је и са европским стандардима усклађен, пројекат у Србији.

Основни циљ овог пројекта је да се направи интерактивна мапа која ће садржати комплетну базу података о спортским објектима у АП Војводини. Ове податке моћи ће да користе како спортски савези и спортске организације, тако и државне институције, туристичке организације и други друштвени и привредни субјекти.